Geen goed functionerend dierenasiel

zonder gemotiveerde vrijwillig(st)ers

 

Heel wat tijd gaat naar de asieladministratie. Hiernaast zie je een foto van Maria Coemans, onze asielverantwoordelijke.Over haar schreef Gusta Feyaerts in Protego (juli 2005): "Graag willen we Maria eens in de bloemetjes zetten. Net als "een duizendpoot" neemt ze heel veel taken op zich. Je kan steeds bij haar terecht voor inlichtingen over onze asieldieren. Deze worden bij hun aankomst gefotografeerd en dan stelt Maria hun dossier samen. Tevens beantwoordt ze de talrijke telefoontjes en leidt de oproepen in goede banen. Samen met onze zeer gemotiveerde vrijwilligers en onze puike dierenarts zet ze zich met volle overgave in voor het welzijn van onze dieren. Van mensen met een groot hart gesproken! " Naast Maria Coemans behoren onder meer Maria Pauwels, Martine Lauwen en Dirk Baeten tot de groep die zich inlaat met de administratie.

 

Ook Dirk Baeten werd door zijn collega's in de kijker geplaatst in Protego (januari 2003):
"Elk voorjaar is het weer van dat: poezen, poezen en nog eens poezen. Allerhande poezen worden het asiel binnengebracht. Kittens met of zonder moeder, gevonden en eigen poezen, jonge en oude, gekwetste en vaak ook zieke en wilde poezen, poezen die je dus niet zelf kan pakken, maar die je moet vangen met behulp van een kattenval. Soms zijn het er wel twintig op één dag. En dan tracht iedere vrijwillig(st)er op zijn of haar eigen manier deze diertjes zo goed mogelijk te verzorgen.
Maar dat is niet evident. Soms zette men zonder er stil bij te staan nog niet gevaccineerde poezen bij andere katten of men gaf al te veel blikvoer aan de dieren, wat dan weer insecten aantrekt. Of men trachtte tegen beter weten in kittens die ziek waren binnengebracht zonder moeder toch te doen overleven. Die foutjes wekten spijtig genoeg soms wrevel op onder de collega's. Daarom beseften we dat hier een oplossing moest voor gevonden worden.
Na veel gepraat waren we het eens: iemand moest voor de verzorging van de poezen de leiding nemen. Dit was natuurlijk een grote verantwoordelijkheid, aangezien het hier toch ging om het welzijn van honderden dieren. Aan wie zou deze verantwoordelijkheid kunnen toevertrouwd worden? En wie zou deze niet te onderschatten taak op zich willen nemen? In principe kwam hier maar één iemand voor in aanmerking. Die iemand zorgde al vele jaren voor al onze boerderijdieren, dus voor de geiten, de schapen, de kippen, de ganzen, enz. Gedurende acht jaar deed hij dat werk vrijwillig en met veel liefde en toewijding. Dus werd de vraag aan Dirk Baeten gesteld of hij de verantwoordelijke voor onze poezen wilde worden. Hij nam de taak op zich en binnen de week waren de problemen opgelost.
Met enige fierheid mogen we ook zeggen dat we nog een stapje verder zijn gegaan: 95% van onze volwassen poezen wordt of gesteriliseerd of gecastreerd, voor ze voor adoptie in aanmerking komen. We hebben ook een ziekenboeg opgestart, waar de poezen onder het toeziend oog van Dirk dagelijks hun medicijnen toegediend krijgen. En wat vinden de poezen daar zelf van? Die kennen Dirk heel goed en zijn hem heel genegen. 's Avonds voor hij de lichten dooft, krijgt elke poes nog een knuffel en iets lekkers extra van hem. Daarom, Dirk, in naam van de poezen: heel veel dank voor de liefde en de zorgen. En ook in naam van al je collega's: dank je wel!

 

 

Een nuttige tip:
bij elk contact met het dierenasiel
informeer je naar de naam
van de asielmedewerk(st)er met wie je hebt gesproken

Verzend geen briefwisseling aan het asiel,
schrijf steeds direct aan de directie van de VVDB

Vergeet vooral niet dat je als dierenvriend van waarde kan zijn.
Klik hier om te weten te komen hoe je je medewerking kan verlenen in ons dierenasiel
.