Dierenophaaldienst vanuit Animalibus

Essentieel voor de algemene asielwerking is een goed functionerende dierenophaaldienst. Vanuit het dierenasiel wordt dan ook de dierenophaaldienst verzekerd.

Je kan deze dienst dus bereiken
via het gewone nummer 016 567707
binnen de openingsuren van het asiel
en via het noodnummer 0495 282 282
buiten deze periode.

Voor de dierenophaaldienst wordt een bijdrage van € 0.50 per kilomter in rekening gebracht. Voor de gemeentelijke overheid wordt deze bijdrage tot € 0.25 beperkt.

Omdat een dertigtal gemeenten bij het dienstbetoon zijn betrokken, pleit de VVDB ervoor dat er in elke gemeente een tijdelijk opvanghok wordt ingericht, wat toelaat een zwerfdier even onder te brengen tot de dienstwagen arriveert. Meer en meer gemeenten hebben het nut van deze suggestie begrepen.

De hiernaast afgebeelde dienstwagen heeft ons jarenlang trouwe diensten bewezen. Jammer genoeg werd hij rond de eeuwwisseling onherstelbaar beschadigd toen ons dierenasiel door een brand werd getroffen.