Wandelen met asielhonden

Leden van de VVDB kunnen met de honden uit wandelen gaan.

Dierenvrienden doen dat natuurlijk op de eerste plaats voor de honden: die beschikken op het terrein wel over enige vrijheid, maar desondanks zien ze uit naar die tochtjes die daarenboven nog voor een broodnodige dosis genegenheid zorgen. Omdat het de bedoeling is alle asieldieren vroeg of laat een nieuwe thuis te bieden, is het ook heel belangrijk dat het contact met de mens blijft bestaan.

Sommige mensen mogen of kunnen geen huisdieren houden. Voor hen is een wandeling met een asielhond een soort van tussenoplossing die hun wens gedeeltelijk in vervulling doet gaan.
Met een asielhond uit wandelen gaan, kan een ontspanning zijn voor het hele gezin. Vooral kinderen zijn er verzot op. Toch kunnen we jonge kinderen voor zo'n wandeling geen toelating geven: de aanwezigheid van één of meer "oudere" personen is echt een must. We doen dat in het belang van het kind, in het belang van het dier en in het belang van al diegenen die met mini baasje en hond onderweg in contact kunnen komen. Kortom: toelating wordt enkel verleend aan wie minstens 16 jaar oud is en voor de groep tussen 16 en 18 wordt dan nog een speciale toelating van de ouders geëist.
Wandelen kan tijdens de openingsuren van het dierenasiel:
op weekdagen van 15 tot 18,30 uur
in het weekend van 15 tot 18 uur
Wie een wandeling plant, vergeet de lidkaart niet, want die wordt tijdens de wandeling in het asiel achtergelaten.

 

Volwassen wandelaars verklaren zich akkoord met wat volgt:


De ondergetekende
   
naam
   
voornaam
   
volledig adres
   
Nummer rijksregister

     
verklaart als meerderjarige op eigen verzoek een hond die verblijft in het asiel van de Vlaamse Vereniging voor Dierenbescherming op te halen om het dier mee uit wandelen te nemen.

Hij/zij weet en aanvaardt dat de VVDB alle verantwoordelijkheid afwijst, mocht hij/zij als wandelaar ten gevolge van dit initiatief enige persoonlijke schade lijden en verklaart hiervoor voldoende verzekerd te zijn.

Hij/zij weet en aanvaardt dat hij/zij als wandelaar gedurende de wandeling optreedt als tijdelijk adoptant, zodat hij/zij tot zijn/haar terugkomst in het dierenasiel voor het dier volledig aansprakelijk is, ook  tegenover derden aan wie eventueel schade zou worden toegebracht. Hij/zij ziet hierbij af van alle rechten die zouden resulteren uit mogelijke wetsbepalingen die een eventuele verantwoordelijkheid van de VVDB zouden kunnen bewijzen en verklaart hierbij uitdrukkelijk dat hij/zij de VVDB ook inzake verantwoordelijkheid tegenover derden van alle aansprakelijkheid ontslaat en dat hij/zij voldoende verzekerd is om eventuele aan derden toegebrachte schade te vergoeden.
   
Deze verklaring werd opgesteld op ………………………………………………………
en geldt ook voor alle wandelingen die later zullen aangevraagd en toegestaan worden.
   
Voornaam, naam en handtekening met de eigenhandig geschreven verklaring "gelezen en goedgekeurd":

 

Jongeren tussen 16 en 18 leggen de volgende ouderlijke toelating voor:

 

De ondergetekenden, vader en moeder

Vader

voornaam en naam

adres

nummer rijksregister

moeder

voornaam en naam

adres

nummer rijksregister

verzoeken de Vlaamse Vereniging voor Dierenbescherming aan hun zoon/dochter

voornaam

nummer rijksregister

toelating te verlenen occasioneel een hond die verblijft in het asiel van de Vlaamse Vereniging voor Dierenbescherming op te halen om het dier mee uit wandelen te nemen.
   
Zij weten en aanvaarden dat de VVDB alle verantwoordelijkheid afwijst, mocht hun zoon/dochter als wandelaar ten gevolge van dit initiatief enige persoonlijke schade lijden en verklaren hiervoor voldoende verzekerd te zijn.

Zij weten en aanvaarden dat zij gedurende de wandeling optreden als tijdelijk adoptant, zodat zij tot de terugkomst van hun zoon/dochter in het dierenasiel voor het dier volledig aansprakelijk zijn, ook  tegenover derden aan wie eventueel schade zou worden toegebracht. Zij zien hierbij af van alle rechten die zouden resulteren uit mogelijke wetsbepalingen die een eventuele verantwoordelijkheid van de VVDB zouden kunnen bewijzen en verklaren hierbij uitdrukkelijk dat zij de VVDB ook inzake verantwoordelijkheid tegenover derden van alle aansprakelijkheid ontslaan en dat zij voldoende verzekerd zijn om eventuele aan derden toegebrachte schade te vergoeden.
   
Deze verklaring werd opgesteld op………………………………………………………
en geldt ook voor alle wandelingen die later zullen aangevraagd en toegestaan worden.

Voornaam, naam en handtekening met de eigenhandig geschreven verklaring "gelezen en goedgekeurd":