Ter overweging

Ward Ruyslinck
Ik vraag me af hoe wij zouden reageren als wij, zoals in de sciencefictionfilm “De Apenplaneet”, door de chimpansees geregeerd werden, als wij door honden aan de

Lees meer

In het nieuws

Een overzicht van wat er over de VVDB verscheen in de pers, moet je bewijzen dat we wel nog wat meer doen dan een goed functionerend dierenasiel runnen. Een prima manier om te ontdekken wie we echt zijn...

 

 

Maak kennis met de raad van bestuur

Deze foto van eind jaren '70 toont met Victor Geens,Donald Stevens en Frans Van Calster drie leden van een gemotiveerd team.

Sinds de stichting van de Vlaamse Vereniging voor Dierenbescherming werd het beleid steeds verzekerd door een gemotiveerd team. De raad van bestuur is momenteel samengesteld uit zes leden.

Lees meer

De raad van bestuur kan natuurlijk niet zonder gemotiveerde vrijwiiligers ,vooral binnen het dierenasiel en de inspectiegroep.

Aan hen en aan alle anderen die voor de groei en de bloei van de VVDB van levensbelang zijn, wijden we de uitgebreide rubriek "Wat doen we".

 

Lees meer

Historiek

De Vlaamse Vereniging voor Dierenbescherming werd in 1975 gesticht als Hagelandse Dierenbescherming. Aanvankelijk bleef het actieterrein beperkt tot de vierhoek Aarschot - Leuven - Tienen - Diest, maar de spectaculaire groei van de vereniging had tot gevolg dat binnen de kortste tijd tot twee naamsveranderingen moest besloten worden.  
Zo evolueerde de Hagelandse Dierenbescherming via de Maatschappij voor Dierenbescherming in het Arrondissement Leuven (MDAL) tot de Vlaamse Vereniging voor Dierenbescherming. In diverse Vlaamse steden werden inspectiediensten in het leven geroepen, er kwamen dierenasielen in Aarschot en Tienen (Tienen werkt thans soeverein) en in andere steden werden voorlopige opvangcentra uitgebouwd in samenwerking met de overheid. De Vlaamse Vereniging voor Dierenbescherming neemt nog altijd een steeds grotere uitbreiding: ze is momenteel niet alleen in Vlaams-Brabant, maar ook in de provincies Limburg en Antwerpen actief.  

Lees onze uitgebreide historiek "Een kwart eeuw VVDB"

Lid van de NRDB

Lange tijd werkten alle verenigingen naast elkaar.
Het duurde tot 1975 tot wijlen graaf Anthony van Zwaren de Zwarenstein met succes een poging ondernam om alle Belgische dierenbeschermers in één nationaal verbond te verenigen. Zo ontstond de Nationale Raad voor Dierenbescherming.

Lees meer