Belangrijke activiteiten

In een groot aantal gemeenten zijn we vertegenwoordigd door dierenvrienden die als inspectie-afgevaardigden toezicht houden op het welzijn der dieren
Zij treden op als je van oordeel bent dat er een dier dient geholpen te worden.
Lees meer

Als organisatie voor dierenwelzijn kunnen we zoveel doen voor de dieren.
Sommige worden op andere pagina's nader besproken, andere lijken ons misschien zo vanzelfsprekend dat we er niet eens aan denken ze te vermelden...
Lees meer

Het brede publiek informeren en sensibiliseren vinden we een heel belangrijke opdracht en dat doen we dan ook.
Zo besteden we al jarenlang heel veel aandacht aan de zwerfkatten en de problemen die daardoor ontstaan. En daar blijft het niet bij...
Lees meer

 

Wist je...

dat ook jij je medewerking kan verlenen aan al onze activiteiten ?
Dat we je heel graag welkom heten binnen de groep ?
dat we je dus eigenlijk in ons midden verwachten ?

Lees hier alles over

Campagnes

De VVDB voert regelmatig campagnes die het dierenwelzijn vergroten of verleent medewerking aan zulke initiatieven. Heel belangrijk blijft o.a. onze strijd tegen het misbruik van kermispony's.

Geef je om dieren, werk dan mee aan het welslagen van onze campagnes!