De VVDB verricht nog zoveel andere activiteiten

De Vlaamse Vereniging voor Dierenbescherming verricht eigenlijk alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks het lot van de dieren ten goede komen. Enorm belangrijk is onze goed gestructureerde inspectiedienst, maar er is natuurlijk meer, veel meer...
Ons bewust van het gevaar zeer onvolledig te blijven, vermelden we
We zijn er fier op dat we van in den beginne een betekenisvolle bijdrage  hebben geleverd
om het dierenwelzijn te bevorderen via gerichte campagnes
We geven u een overzicht via enkele sprekende krantentitels

Honden mogen niet aan de ketting: een eis van de VVDB
De VVDB tegen de onduldbare laksheid van vele parketten
VVDB laakt de passiviteit van vele gemeentebesturen
VVDB present op de nationale dierenvriendenmanifestatie in Luik
VVDB contra Van Eyck: illegaal hanengevecht in De Terugtocht
VVDB eist in kortgeding inbeslagname van film om deelnemers hanengevecht te identificeren
VVDB pleit voor het vangen en steriliseren van verwilderde katten
VVDB tegen de invoer van waterschildpadden
VVDB klaagt aan: biologieleraren zijn soms beulen
VVDB-acties tegen de muizenschieting in Evergem
VVDB tegen de rattenschieting in Zaffelare
Dank zij de VVDB ontsnapten de kuikens aan paaspromotie
De VVDB eist: prik alle honden een nummertje in het oor
VVDB vraagt verbod van ezelskoersen
VVDB stelt: dierenbegraafplaats in Aarschot wordt weldra in gebruik genomen
VVDB vraagt zich af: TNT doodt 22.000 spreeuwen, maar wat met de gewonde vogels?
VVDB contra de beruchte kennel van Singulé uit Duisburg
Nieuwe VVDB-acties tegen het uitmoorden van waterschildpadjes
Ook de VVDB betoogde tegen het misbruik van proefdieren
VVDB is gekant tegen kamelenraces, lamakoersen, varkensjacht en geitensprint
VVDB laakt Orde der Dierenartsen die stelt dat een dierenarts niet gratis mag werken
Aarschot wil geen wildwest-rodeo's: een overwinning voor de VVDB
VVDB pleit voor een identificatiebordje op weilanden
De Pitbull wordt een probleem: de VVDB waarschuwt en vraagt maatregelen
Thuisopvang voor onze troeteldieren: een experiment van de VVDB
De VVDB waarschuwt: hondendiefstallen worden een plaag!
Er is nood aan een nationaal hondenregister: een eis van de VVDB
Naast haar asielen in Aarschot en Tienen opent de VVDB ook een centrum in Diest
Hondenpoep is vies: de VVDB wil de baasjes manier gaan leren!
De VVDB uit felle kritiek op Waregem Koerse
Religie mag niet in lijden ontaarden: de VVDB pakt de rituele slachtingen aan
De VVDB stelt vragen bij het gebruik van elektrische insectenverdelgers
Lokaas met dodelijk gif: De VVDB liet een lab voor de zoveelste keer sporen van Temik ontdekken
Uniek in de streek: de VVDB verzorgt thans ook een weekenddienst
VVDB vraagt Bourgeois het beschamend spektakel van de paardenkoersen in Krombeke te verbieden
VVDB betreurt overdreven aandacht voor media-geile acties
VVDB betrekt de jeugd bij de werking van het Aarschots dierenasiel
VVDB klaagt aan: asielen mag men niet nog meer doen betalen voor het ophalen van dode dieren
De VVDB stelt: rompslomp bij registratie van honden
De VVDB klaagt aan: asielen zijn de kop van jut bij de dood van de kleine Jolien
VVDB verontwaardigd: asielen mogen geen uitroeiingskampen worden, zoals sommige fokkers het eisen
VVDB gekant tegen politionele bevoegdheid voor een inspecteur van de dierenbescherming
VVDB eist meer efficiëntie rond de identificatie en registratie van honden
"Zwerfkatten: een probleem dat elke gemeente zou moeten aanpakken" stelt de VVDB
De VVDB protesteert samen met GAIA tegen de rituele thuisslachtingen
Applaus van de VVDB nu de positieve lijst met 63 toegelaten zoogdieren weldra van kracht wordt
De VVDB haalt in Herselt op één dag 35 verwaarloosde poedels weg
De VVDB waarschuwt dierenvrienden voor malafide verkopers
De VVDB eist dat er met kermispony's niet langer gesold wordt
VVDB gekant tegen de import van pups
VVDB: op de asielfiche kan men momenteel geen aanvaardbaar vonnis baseren
De VVDB-circulaire leidde tot een eerste succes: in Bilzen worden kermispony's niet langer geduld

 

Op onze talrijke persconferenties hebben we veel prominenten gelauwerd
Maar als je ons vraagt wat het mooiste moment was,
wie zo'n ereprijs het meest heeft verdiend,
dan zijn we steeds nog geneigd aan Erik te denken:
hij was voor ons het levend symbool
van de band van vriendschap tussen mens en dier
Peter Cotur schreef in 1983 in De Nieuwe Gazet
een artikel dat de frontpagina haalde:

 

VVDB lauwert 11-jarige Erik

Zijn spontane vriendschap met een in het wild levend kauwtje heeft de 11-jarige Erik Vanhove uit Mortsel een eervolle vermelding opgebracht van de Vlaamse Vereniging voor Dierenbescherming. Voor zijn dierenliefde kreeg de knaap een plaket op marmeren voet plus een mooi natuurboek over vogels van Donald Stevens, voorzitter van de VVDB.
De overhandiging greep plaats in het Museum voor Midden-Afrika te Tervuren. Erik heeft bovendien een opstel geschreven over de belevenissen met Jakke, zijn gevleugelde gezel, dat opgenomen werd in het tijdschrift van de vereniging. Zoals gemeld bestaat er nu al maandenlang een hoogst eigenaardige vriendschap tussen de jongen uit Mortsel en het kauwtje. Alles begon op een mooie zomerdag, toen het dier bij enkele spelende kinderen neerstreek in de Maalderijstraat. Na verloop van tijd werd het dier een vaste kameraad. Erik hield zich het meest met het dier bezig en plots begon de vogel de knaap iedere dag te vergezellen van en naar school. Zelfs tijdens de speeltijd komt Jakke uit een of andere boom in de omgeving aanzeilen om zich op hoofd of schouder van zijn mensenvriend te zetten. In den beginne tot groot jolijt van de schoolkameraadjes, maar nu vindt iedereen de komst van Jakke hoogst gewoon. De jongste maanden voelt het kauwtje zich evenwel meer en meer thuis bij de familie Vanhove. Tijdens de wintermaanden waagde het dier zich schoorvoetend binnen. Nu is Jakke alle dagen te gast. Iedere morgen komt hij door een open slaapkamerraam aanzetten en er ontgaat hem vrijwel geen enkele beweging van zijn jonge vriend Erik, wanneer deze zich gereed maakt om naar school te vertrekken.
Enkele weken geleden had het dier blijkbaar pijn in een van zijn poten. Jakke werd iedere dag enkele malen zorgvuldig verzorgd. Het kauwtje voelt zich momenteel opnieuw kiplekker en de band met het gezin uit de Maalderijstraat werd er alleen nog maar sterker door. Aangezien de broedtijd gekomen is, is Jakke momenteel druk op zoek naar een geschikte nestelplaats. Zijn voorkeur gaat zonder enige twijfel uit naar de brievenbus. Er is echter één groot probleem: Jakke is veel te groot om er binnen te kunnen. Alleen zijn kop en nek krijgt hij door de opening, waarna hij kwaad het veld ruimt. Vermits de brievenbus moeilijkheden oplevert, is Jakke nu een paar dagen bezig met het aandragen van allerlei nestmateriaal naar de kamer van Erik. Indien de vogel de kans schoon ziet, glipt hij binnen in de kleerkast met takken, papiertjes en dergelijke en is er dan haast met geen stokken meer uit te krijgen. Ten einde raad heeft de familie Vanhove nu een kartonnen doos op Eriks kamer gezet en die heeft Jakke nu prompt in bezit genomen verklaard. Het dier is momenteel druk bezig met het aandragen van twijgen en dergelijke om in de doos een nest te maken. Uit zindelijkheidsoverwegingen werd nu het plan opgevat een kooi te laten vervaardigen, waarin het kauwtje in alle rust zou kunnen verblijven wanneer het maar wil, met de mogelijkheid door het open raam in en uit te vliegen.
Het ziet er dus meer en meer naar uit dat Erik een vriend gevonden heeft die hem trouw zal blijven zolang hij leeft. Jakke heeft de Maalderijstraat 12 inderdaad zowat volledig tot eigen territorium verklaard, waaruit andere vogels en zeker iedere andere kauw of kraaiachtige energiek verjaagd worden. Erik zelf hoopt dat hij elders in het land navolging zal krijgen want, zo zegt hij zelf, met geduld krijg je erg veel gedaan bij dieren.