Junior

Deze rubriek bevat een aantal onderwerpen, heel beknopt en eenvoudig verwoord, speciaal gericht op jonge dierenvrienden.

Ga naar het overzicht

Heb je zelf een bijdrage geschreven die in het rijtje past, stuur ze ons toe en we nemen ze op in onze rubriek.

Bijdragen over allerlei onderwerpen

In Protego willen we aandacht schenken aan de meest verscheidene onderwerpen die verband houden met de dierenwereld.

We beperken ons niet tot hoden en katten: we brengen bijdragen over allerlei diersoorten: koudwatervissen, papegaaien, duiven, pony's, wolven, vossen, dolfijnen...

We berichten over onze vele campagnes: onze strijd tegen het misbruik van kermispony's, de strijd tegen het ritueel slachten zonder verdoving, de strijd voor de zwerfkatten, de strijd tegen de kattenjacht...

We brengen educatieve bijdragen (opvoeding van huisdieren, relatie met kidneren), we berichten over wantoestanden (denk aan de illegale verkoop van pups, de schande van de broodfok) en publiceren allerlei nieuwtjes

Standpunten

Deze rubriek "Standpunten" schetst eigenlijk via allerlei teksten een beeld van het denken en doen binnen de Vlaamse Vereniging voor Dierenbescherming. Doordat we ook oudere teksten bewaarden, wordt meteen een evolutie getekend.

Heel belangrijk: een tekst die we bijvoorbeeld twintig jaar geleden schreven kan dus best wat afwijken van onze huidige visie. Lees hieronder de meest recente teksten:

Het kan toch niet dat de belastingbetaler finaal de facturen betaalt

Zoals jullie wellicht al weten – en we verwijzen hier graag naar een andere bijdrage in dit nummer van Protego – wordt Dierenwelzijn weldra een regionale bevoegdheid en bestaat er nog altijd het risico dat ze finaal weer aan “Landbouw”

Als we ons al in de eigen voet gaan schieten

Enkele weken geleden kregen we een bezorgde dierenvriend aan de lijn. Of het waar was dat ons dierenasiel Animalibus net als andere asielen honden leverde voor hondengevechten. Een vraag, zo verrassend dat je een tijdje onthutst en sprakeloos blijft.

Andere
publicaties

Mensen en andere dieren

Hun onderlinge relaties meervoudig bekeken

Lees meer