Fiscaal attest

oktober 2001

Een steeds groter aantal leden heeft de lovenswaardige gewoonte aangenomen naast de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage af en toe een vrije gift voor onze rekening over te schrijven. Wie die milde schenkers zijn, lees je om de drie maanden in de rubriek "SOS Dierenasiel" die al jarenlang een vast plaatsje heeft veroverd in ons tijdschrift Protego. Soms rijst de vraag of we voor die bijdragen geen officieel fiscaal attest kunnen overmaken. In het verleden was dat gewoonweg onmogelijk, maar aangezien er momenteel een uitvoeringsbesluit bestaat waarvan we eventueel gebruik zouden kunnen maken, lichten we even toe waarom we dat voorlopig althans niet zullen doen.

De wet reserveert de mogelijkheid een officieel attest uit te reiken aan erkende dierenasielen die uitsluitend asielactiviteiten verrichten. Dat is reeds een eerste probleem. Ons dierenasiel is uiteraard door het Ministerie van Landbouw erkend, maar het maakt deel uit van de Vlaamse Vereniging voor Dierenbescherming die naast asielwerkzaamheden nog heel wat andere activiteiten verricht. De uitgave van een driemaandelijks tijdschrift en onze recente strijd tegen het misbruik van kermispony’s zijn daar voorbeelden van. Om een officieel attest te kunnen uitreiken, zouden we het dierenasiel dus moeten omvormen tot een autonome vzw en zouden we in de toekomst twee gescheiden boekhoudingen moeten voeren. Die administratieve rompslomp kan ons maar matig bekoren. Aangezien ook andere organisaties in onze situatie verkeren – denk aan Gaia bijvoorbeeld met haar dierenrechtenboerderij naast haar tijdschrift Vrijdier en haar permanente strijd voor het dierenwelzijn – gaan we ervan uit dat de huidige wet vroeg of laat nog aangepast wordt.

Maar zelfs dan is het niet evident dat we mee in zee zullen gaan. Het beheer van een vzw kost zo al een grote inspanning en aan het officieel attest zijn weer een bijkomend aantal administratieve voorwaarden verbonden. Geen probleem als je over een secretariaat kan beschikken, maar als de organisatie op vrijwilligerswerk steunt, zoals dat hij ons steeds het geval is geweest, dan ligt de zaak toch wel even anders: er komt fataal een moment dat de last veel te zwaar wordt, met alle betreurenswaardige gevolgen van dien. Het lijkt ons dus wijs goed na te denken vooraleer een beslissing te nemen die we later betreuren.

En dan is er nog een derde reden waarom we niet bepaald enthousiast zijn. Wie een fiscaal attest ontvangt, mag geen enkel voordeel genieten. Het feit dat je naam in Protego vermeld wordt, is zo’n voordeel dat dan in vraag wordt gesteld. Concreet betekent dit dat we onze steunlijst SOS-Dierenasiel niet meer zouden mogen publiceren of nog anders: onze milde schenkers zouden voortaan anoniem moeten blijven. Nu zijn er leden die daar niet erg aan tillen, maar ervaring heeft ons geleerd dat anderen nauwgezet controleren of hun naam telkens netjes vermeld werd. Het huidig systeem is overigens een bruikbare vorm van controle die onze weldoeners de zekerheid biedt dat hun bijdrage wel degelijk werd geboekt op de manier die hun voorkeur genoot. We vrezen dan ook dat, als de steunlijst uit ons blad zou verdwijnen, het aantal vrije giften beduidend zou slinken en dat risico nemen lijkt ons bijzonder onwijs.

Voorlopig blijft alles dan ook bij het oude. Waarbij we meteen ook nog eens willen herhalen dat sommige leden ons jaarlijks om een soort van "verklaring" verzoeken. We bevestigen dan welk bedrag er in de loop van het voorbije jaar als bijdrage voor onze steunlijst gestort werd en gelukkig bestaan er nog controleurs die zo’n officieus document zonder meer omslag willen aanvaarden.

Donald Stevens