Zorg voor een VVDB-stand of een ander initiatief

ter gelegenheid van een of andere festiviteit in je gemeente

 

Door een VVDB-stand te plaatsen breng je niet alleen wat centjes in 't laatje, maar je zorgt meteen voor een grotere naambekendheid van de vereniging en je wijst dierenvrienden die ons nog niet kenden de weg naar ons dierenasiel.
Heb je interesse, geef dan even een seintje. Hier volgen alvast enkele voorbeelden van geslaagde initiatieven:

 

Deze leerlingen van Basisschool De Wijngaard in Diest hebben twee weken gewerkt rond de dieren. Ze hebben kunstwerkjes gemaakt en verkocht. Met de opbrengst van hun actie hebben ze om en bij de 100 kg voedsel aangekocht. Dit raakte in ons dierenasiel met de medewerking van Leen Kenis, Myriam Van der Stukken, Patricia Janssens, Annemie Celes, Veerle Luca, Sara Dierckx, de kleuters en hun ouders.
We danken hen allen van harte in naam van onze asieldieren.

 

 

Evy Van Grunderbeeck, leerlinge humaniora, maakte haar eindwerk over de Vlaamse Vereniging voor Dierenbescherming. Ze kwam zich ter plekke vergewissen van onze werking binnen het dierenasiel en stond versteld over de veelzijdigheid ervan. Wat haar ten zeerste trof was het enthousiasme van onze vrijwillig(st)ers die met alle liefde bergen werk verzetten. Ook onze dierenarts kreeg alle lof toegezwaaid voor haar puike werk. En het feit dat Evy in haar slotwoord schreef dat zij later beslist een dier uit ons asiel zou komen halen, was voor ons de grootste beloning.
In de marge! Op één van de schoolbezoeken stelde een knappe jongeman van negen mij de volgende vraag: “Gusta, zoek jij nog lang in de dierenbescherming te werken?” Toen ik ijverig ja knikte, deed hij mij het volgende aanbod: “Hé, dan mag jij over twintig jaar ook in mijn asiel komen helpen.”

Ingezonden door Gusta Feyaerts

 

"FEEST VOOR ALLE DIEREN" was de titel van het eindwerk van Tina Verbist en Wendy Brems, studenten aan de Katholieke Hogeschool Leuven in Diest. Ze combineerden hun intellectuele arbeid met een inzameling voor ons dierenasiel. Resultaat: een aantal zakken dierenvoeding met een waarde van 140 euro. Vanwege alle asielmedewerk(st)ers hartelijk dank!

 

€ 94,62 Dat is de opbrengst van onze Wereldshop. Elke laatste vrijdag van de maand hielden wij, leerlingen van 7 Kantoor, een verkoop van producten van de wereldwinkel. Dit project kadert in het vak "Integrale Projecten". Om de verkoop te organiseren hebben we de taken verdeeld onder de leerlingen van onze klas: directeur, verkopers, afhalers, boekhouders, enz. Na elke verkoop hielden we een stocktelling. Waren er niet genoeg goederen meer, dan bestelde iemand per mail nieuwe goederen. Met een zeer kleine winstmarge hebben we toch ons doel bereikt en kunnen we een tamelijk groot bedrag schenken aan een goed doel. Als doel hadden we gekozen voor het dierenasiel te Aarschot. Op dinsdag 14 juni hebben we het bedrag zelf naar daar gebracht en hebben wij een rondleiding gekregen. De reden waarom we het dierenasiel gekozen hebben is omdat er niet zo vaak geld wordt ingezameld voor dieren in nood. Zo hebben wij ons steentje bijgedragen. We willen graag de Wereldwinkel en vooral de kopers bedanken, want anders was dit nooit gelukt.

De leerlingen van 7KN, Heilig-Hartscholen te Heist o/d Berg